Hướng dẫn thanh toán

Hiện tại, ibeautyshop chỉ hỗ trợ phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD): Nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng.