1. Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn hàng của tôi?

Quý khách có thể tra cứu tình trạng đơn hàng trực tuyến 24/7 theo các bước sau:

  1. Truy cập tại đây
  2. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại quý khách đã dùng để đặt đơn hàng
  3. Bấm vào nút "Kiểm tra" để xem tình trạng đơn hàng

    Hoặc quý khách có thể bấm vào Kiểm tra đơn hàng ở góc phải đầu trang, nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại quý khách đã dung để đặt đơn hàng, rồi bấm nút "Kiểm tra" để xem tình trạng đơn hàng.